7/6/2021 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

07/06/2021 13:14  -  1 αναγνώσεις

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                                        Σητεία   7/ 6 / 2021

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

   

                                                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                              ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ                      

 

Ο Δήμος Σητείας καλεί όλους τους καταναλωτές άρδευσης που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν έχουν προβεί στην πληρωμή τους ή σε σχετικό διακανονισμό, να το πράξουν άμεσα μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας (11-6-2021).

Ζητούμε την άμεση ανταπόκριση των πολιτών ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις αρδευόμενες καλλιέργειες, από την προγραμματισμένη αφαίρεση υδρομέτρων σε οφειλέτες-καταναλωτές που δεν συνεργάστηκαν και δεν τακτοποίησαν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από τα τέλη άρδευσης.

 

                                                                             Από το Τμήμα Εσόδων

                                                                              Περιουσίας &Ταμείου