Διαδικασία αποζημίωσης πολιτών που επλήγησαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στο Δήμο Σητείας.

08/04/2019 11:09  -  1 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας ενημερώνει του πολίτες του Δήμου των οποίων οι οικίες και οι οικοσκευές επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στην εδαφική έκταση του Δήμου στις 6 Απριλίου 2019, ότι προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης τους, θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Σητείας.  

Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία οικονομικές ενισχύσεις πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά είναι:

 ) Εφάπαξ βοηθήματα και Αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσυσκευής τους, κάλυψη βασικών βιοτικών στεγαστικών και επιτακτικών αναγκών. 

Δικαιολογητικά:

1)   Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου συνοδευόμενη από  οποιοδήποτε στοιχείο, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη ) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.ά.

2)   Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ

3)   Αντίγραφο Εντύπων Ε1 και Ε9.

4)   Πόρισμα της Επιτροπής του Δήμου για την καταγραφή του συμβάντος (αναζητείται υπηρεσιακά).

5)    Σε περίπτωση, που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση, που θα του/της παρέχουν οι υπόλοιποι.

Β) Επιπλέον οικονομική ενίσχυση στις παρακάτω κατηγορίες πλημμυροπαθών :

1)     Πολύτεκνοι μετά από βεβαίωση του ΟΓΑ (εντολοδόχου πληρωμής των πολυτεκνικών επιδομάτων), ότι είναι δικαιούχοι πολυτεκνικού επιδόματος (όχι πολυτεκνικής σύνταξης).

2)     Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, που επιδοτούνται από τα εφαρμοζόμενα Προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, (Το βοήθημα χορηγείται σε κάθε ΑΜΕΑ της οικογένειας), μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Γ) Οικονομική ενίσχυση στα άτομα, που λόγω τραυματισμού τους εξαιτίας φυσικών καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Επιπλέον δικαιολογητικά :

1)     Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου για την υποβολή των δικαιολογητικών και την είσπραξη των χρημάτων.

2)     Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ. θεωρημένη από το Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

3)     Γνωμάτευση Α’ Βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

Ενημερώνουμε ακόμη τους πολίτες ότι  όσον αφορά τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις  σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από πλημμύρες, θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.


Για διευκόλυνση των πληγέντων, οι αιτήσεις μπορεί να κατατίθενται στα δημοτικά καταστήματα της περιοχής τους, τα οποία στη συνέχεια θα τα προωθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα για την κίνηση των διαδικασιών χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων