Ανάρτηση Πίνακα Καταγραφής Θέσεων Πωλητών Λαϊκής Αγοράς Σητείας - Υποβολή Ενστάσεων - Απόδοση Θέσεων.

09/09/2020 10:03  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σητεία           09-09-2020

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                            

Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ                                

Τηλ.: 28433 40523                                                                    

FAX: 28430 29243           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση Πίνακα Καταγραφής Θέσεων Πωλητών Λαϊκής Αγοράς Σητείας- Υποβολή Ενστάσεων –Απόδοση Θέσεων.     

               Οι θέσεις των πωλητών στη λαϊκή αγορά της Σητείας όπως αυτές καθορίστηκαν με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς (ΑΔΑ: ΩΥ3ΜΩ1Γ-5Ι0), καταλαμβάνονται από τους παρακάτω:

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ΄  του  Ν.4497/2017  Άρθρο 59  παρ. 21γ.

Α΄ Πίνακας καταγραφής θέσεων  (Πλάτος Θέσης 4 μ.)

 

Αριθμός θέσης

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Πωλητή

Κενή Θέση Λόγω Αίτησης Βελτίωσης

Κενή Θέση Λόγω Μη Απόδοσης

Κενή Θέση (ΝΑΙ/

ΟΧΙ)

1

-

 

 

ΝΑΙ

2

Παπαδάκη Μαρία

 

 

ΝΑΙ

3

Μαγκώνης Ιωάννης

 

 

ΝΑΙ

4

Δασκαλάκη Σοφία

 

 

ΝΑΙ

5

Μασουράκης Κωνσταντίνος

 

 

ΝΑΙ

6

Εικοσιπεντάκης Ιωάννης

 

 

ΝΑΙ

7,8

Φανουράκης Εμμανουήλ  (Επαγγελματίας)

 

 

ΝΑΙ

9

-

 

 

ΝΑΙ

10

Οικονομάκη Ευαγγελία

 

 

ΝΑΙ

11

Αγγελάκης Νικόλαος

 

 

ΝΑΙ

12

Βεδεράκη Αρετή

 

 

ΝΑΙ

13

Ηλιάκης Ιωσήφ (τυροκομικά)

 

 

ΝΑΙ

14

Μπακριτζάκης Ιωάννης

 

 

ΝΑΙ

15

Αναγνωστάκης Ιωάννης

 

 

ΝΑΙ

16

Μαχαιράς Πέτρος – Κόσωγλου Κων/νος (εποχικότητα)

 

 

ΝΑΙ

17

Μπελιβάνης Αρτέμης

 

 

ΝΑΙ

18

Φαρσάρης Γεώργιος

 

 

ΝΑΙ

19

Ντιμίρη Ελένη

 

 

ΝΑΙ

20

-

 

 

ΝΑΙ

21

-

 

 

ΝΑΙ

22

Βασαρμιδάκη Γαρυφαλλιά

 

 

ΝΑΙ

23

Μυλωνάκης Στέφανος

 

 

ΝΑΙ

24

Κουνδουράκης Γεώργιος

 

 

ΝΑΙ

25

Κοντοπόδης Γεώργιος

 

 

ΝΑΙ

26

Σηφάκης Φώτης

 

 

ΝΑΙ

27

-

 

 

ΝΑΙ

28

Μπαλομελομενάκης Ευάγγελος-

Μορφιαδάκης Κωνσταντίνος (εποχικότητα)

 

 

ΝΑΙ

29

Κατσαβαβάκης Ιωάννης

 

 

ΝΑΙ

30

Γαλανάκη Αικατερίνη

 

 

ΝΑΙ

31

Τριανταφύλλου Χαρά

 

 

ΝΑΙ

32

Ρουσάκης Νικόλαος

 

 

ΝΑΙ

33

Ρουσάκης Ιωάννης

 

 

ΝΑΙ

34

Γαϊτανάκης Γεώργιος του Νικολάου

 

 

ΝΑΙ

35

Γαϊτανάκης Αντώνιος

 

 

ΝΑΙ

36

Σαμπροβαλάκης Μιχαήλ

 

 

ΝΑΙ

37

-

 

 

ΝΑΙ

38

-

 

 

ΝΑΙ

39

-

 

 

ΝΑΙ

40

-

 

 

ΝΑΙ

41

-

 

 

ΝΑΙ

42

-

 

 

ΝΑΙ

43

-

 

 

ΝΑΙ

44

Παπαχατζάκης Ιωάννης

 

 

ΝΑΙ

45

-

 

 

ΝΑΙ

46

Λεμπιδάκη Αικατερίνη

 

 

ΝΑΙ

47

Κοντολαιμάκης Νικόλαος

 

 

ΝΑΙ

48

Παρσωτάκης Μιχαήλ

 

 

ΝΑΙ

49

Κατσαβαβάκη Καλλιόπη

 

 

ΝΑΙ

50

Παπαντώνης Ιωάννης

 

 

ΝΑΙ

51

Ξενικάκης Γεώργιος

 

 

ΝΑΙ

52

Σφυράκη Ειρήνη

 

 

ΝΑΙ

53

Ιωαννίδης Εμμανουήλ

 

 

ΝΑΙ

54

Ανδρουλάκης Ιωάννης

 

 

ΝΑΙ

55

Shehu Blerina

 

 

ΝΑΙ

56

Λυκούργος Παράσχος

 

 

ΝΑΙ

57

Τριχάκης Νικόλαος

 

 

ΝΑΙ

58,59

Φρονιμάκη Χαραλαμπία (Επαγγελματίας)

 

 

ΝΑΙ

60

Κοντολαιμάκης Αντώνιος

 

 

ΝΑΙ

61

-

 

 

ΝΑΙ

62

Γαϊτανάκης Γεώργιος του Μηνά

 

 

ΝΑΙ

63

Πλεξουσάκης Ιωάννης

 

 

ΝΑΙ

64

Μπιλανάκης Ιάκωβος

 

 

ΝΑΙ

65

Λαγουδάκης Νικόλαος

 

 

ΝΑΙ

66

Μπαγορδάκη Εριέττα

 

 

ΝΑΙ

67

Σκουλουδάκη Γεωργία

 

 

ΝΑΙ

68

Παρασύρης Θανάσης (τυροκομικά)

 

 

ΝΑΙ

69

-

 

 

ΝΑΙ

70

-

 

 

ΝΑΙ

71

-

 

 

ΝΑΙ

72

-

 

 

ΝΑΙ

73

-

 

 

ΝΑΙ

74

-

 

 

ΝΑΙ

75

-

 

 

ΝΑΙ

76

-

 

 

ΝΑΙ

77

-

 

 

ΝΑΙ

78

-

 

 

ΝΑΙ

79

-

 

 

ΝΑΙ

80

-

 

 

ΝΑΙ

81

-

 

 

ΝΑΙ

82

-

 

 

ΝΑΙ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ΄  του  Ν.4497/2017  Άρθρο 59  παρ. 21γ.

Α΄ Πίνακας καταγραφής θέσεων (Πλάτος Θέσης 8 μ.)

 

Αριθμός θέσης

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Πωλητή

Κενή Θέση Λόγω Αίτησης Βελτίωσης

Κενή Θέση Λόγω Μη Απόδοσης

Κενή Θέση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1

-

 

 

ΝΑΙ

2

-

 

 

ΝΑΙ

3

Ζυγάκης Ανδρέας (ψάρια)

 

 

ΝΑΙ

4

-

 

 

ΝΑΙ

5

-

 

 

ΝΑΙ

6

Χηνά Μαρία

 

 

ΝΑΙ

7

Ανδριανάκης Νεκτάριος

 

 

ΝΑΙ

8

Ξυδιανού Ειρήνη

 

 

ΝΑΙ

9

Λαποκωνσταντάκης Εμμανουήλ

 

 

ΝΑΙ

10

Κουτρούλη Φωτεινή

 

 

ΝΑΙ

11

Τσιλίδης Γεώργιος

 

 

ΝΑΙ

12

Νικολουδάκης Γεώργιος

 

 

ΝΑΙ

13

Βούρου Μαρία

 

 

ΝΑΙ

14

-

 

 

ΝΑΙ

15

Βάβουλα Μαρία

 

 

ΝΑΙ

16

Νικηφοράκης Αντώνιος

 

 

ΝΑΙ

17

Ρεμεδιάκη Αικατερίνη

 

 

ΝΑΙ

18

Χαλκιαδάκης Νικόλαος

 

 

ΝΑΙ

19

Ρεμεδιάκη Ευαγγελία

 

 

ΝΑΙ

20

Γαϊτανάκη – Προϊστάκη Σοφία

 

 

ΝΑΙ

21

Διαλυνά Καλλιόπη

 

 

ΝΑΙ

22

Ουρανός Νικόλαος

 

 

ΝΑΙ

 

       Παρακαλούνται οι πωλητές που συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά της Σητείας, όπως υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή αιτήσεις απόδοσης θέσης, σε σχέση με τους Πίνακες Καταγραφής Θέσεων (δηλαδή, εάν υπάρχουν σφάλματα στην αντιστοίχηση του πωλητή με τον αριθμό θέσης ή εφόσον υπάρχουν πωλητές που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά και δεν αναγράφονται στους πίνακες), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών, στην αρμόδια επιτροπή του δήμου.  

 

        Στη συνέχεια, οι αριθμημένες θέσεις θα αποδοθούν στους πωλητές με Διοικητική Πράξη, σύμφωνα με τις παραγράφους 20, 21 και 22 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 101 του Ν.4605/2019.

 

 Από το Δήμο Σητείας