Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

15/03/2019 14:57  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                             ΗΜΕΡ.:15-3-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1795

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.     Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019.

 

2.  Σύνταξη σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) έτους

      2019.

3.  Επιστροφή  παγίας προκαταβολής   τοπικών   κοινοτήτων  του Δήμου  Σητείας, οικ. έτους 2018 -  Απαλλαγή  των  υπολόγων     διαχειριστών.

 

4.  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου εκτός έδρας.

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος

                                                                       

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος