Καθαρισμός οικοπέδων- κίνδυνος πυρκαγιάς.

19/08/2021 15:05  -  1 αναγνώσεις

Ελληνικη Δημοκρατια                                             

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ          

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                             

Ταχ.Δ/νση:   Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9                

Τ.Κ               723 00

Τηλέφωνο: 28433 40523,40505                       Σητεία : 19/08/2021

Fax:  28430 29243                    

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

      Ο Δήμος Σητείας  ενημερώνει τους πολίτες ότι οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό των οικοπέδων τους από ξερά χόρτα, σκουπίδια και επικίνδυνα υλικά, καθώς διανύουμε περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.

Η υποχρέωση αφορά τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης αλλά και εντός ζώνης 100 μέτρων περιμετρικά αυτού.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης,  επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο, βάσει του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ. 26. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων ενώ προβλέπεται και ποινική δίωξη βάσει της Πυροσβεστικής Διάταξης υπ. Αρ. 4/2012.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος θα παρέμβει αυτοβούλως στον καθαρισμό του οικοπέδου, καταλογίζοντας στον ιδιοκτήτη το σχετικό πρόστιμο και τη δαπάνη καθαρισμού.

 

     Ενημερώνουμε το Δήμο στο email: meramveliotakis@sitia.gr για την ύπαρξη οικοπέδου που εγκυμονεί κινδύνους για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο καθώς και εάν είναι δυνατόν,  συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 (www.ktimatologio.gr ) σημείου εντός του οικοπέδου.

 

 

 

Κρατάμε το Δήμο μας καθαρό και ασφαλή.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ