Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

03/02/2014 09:43  -  2834 αναγνώσεις

Συνδημότισσες και συνδημότες,

 Πέρασαν τρία χρόνια από τότε που μας εμπιστευθήκατε, με την ψήφο σας, τη φροντίδα των δημοτικών μας υποθέσεων. Η ανάληψη των καθηκόντων μας συνέπεσε με την πρώτη εφαρμογή του «Καλλικράτη» και τις αλλαγές που επέφερε στη λειτουργία των ΟΤΑ.

Χρειάστηκε προσπάθεια και χρόνος για τη δημιουργία με τους όμορους πρώην δήμους του νέου ισχυρού ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ με την ενοποίηση δομών, υπηρεσιών και προσωπικού, ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό λειτουργικό αποτέλεσμα για τους δημότες μας.

Το κυρίαρχο όμως ζήτημα, που φάνηκε, ότι θα στέκονταν εμπόδιο στην υλοποίηση των οραμάτων και στόχων μας για ένα δήμο αναπτυγμένο και πρωτοπόρο, ήταν η διαφαινόμενη και προοδευτικά επιδεινούμενη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας με επακόλουθο και τη δραματική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων στους δήμους.

Μέσα σε αυτή την κρίση, που επηρεάζονται και δοκιμάζονται η κοινωνική συνοχή και οι ανθρώπινες σχέσεις, κληθήκαμε να προσφέρουμε ως δημοτική αρχή ό,τι καλύτερο στον τόπο μας τόσο σε θέματα της καθημερινότητας και ποιότητας ζωής όσο και σε θέματα προοπτικής οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Στην προσπάθειά μας αυτή δεν εγκλωβιστήκαμε σε πρακτικές εσωστρέφειας, ούτε φυσικά μεταφέραμε προσωπικά, κομματικά ή άλλα απωθημένα στους δημοτικούς χώρους δουλειάς. Όποιος τα κουβαλάει αυτά μέσα του, εφόσον επιθυμεί να ασχοληθεί με τα κοινά, καλό θα είναι να τα ξεχάσει, αφού η συμμετοχή στα δημοτικά πράγματα είναι βίος και πράξη και όχι απλή απασχόληση ή υποχρέωση και ούτε βέβαια πεδίο ιδεολογικοπολιτικών, κομματικών ή άλλης μορφής αντιπαραθέσεων.

Για αυτό πέραν των άλλων μέλημα μας ήταν και παραμένει ένα έργο που δεν είναι κατώτερο από κανένα άλλο αγαθό. Να εξασφαλίζεται πάντοτε ομόνοια και φιλία ανάμεσα στους συμπολίτες μας και να απομακρύνονται κάθε μορφής φιλονικίες, διχόνοιες και έχθρες. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για μας και τα παιδιά μας.

Με βάση αυτές τις αξίες πορευθήκαμε. Σκληρή δουλειά, συντονισμός, συνεργασία, αλληλοσεβασμός. Έτσι σε αυτή τη σύντομη δημαρχιακή θητεία  επιτύχαμε πράγματα αρκετά και σημαντικά σε πολλούς τομείς. Παρακάτω αναφέρω ενδεικτικά κάποια έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης ή δημοπράτησης.  

-Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας δημοσίων χώρων (Ο.Σ.Α.Α. περιοχής Ξεροκαμάρες Δήμου Σητείας), προϋπολογισμού 3.000,000 €,

-Προμήθεια αστικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 700.000 €,

-Πολιτιστικές δράσεις Κέντρου Ερευνών &Μελετών Κρητικού Πολιτισμού Δήμου Σητείας, προϋπολογισμού 150.000 €,

-Δημιουργία café–net στον χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας, προϋπολογισμού 24.465 €,

-Δημοσιοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 30.000 €,

-Βελτίωση κοινόχρηστων δρόμων και κοινόχρηστων χώρων στο Τ.Δ. Ζάκρου, προϋπολογισμού 250.000 €,

-Ανάπλαση πλατείας Ζάκρου-Βελτίωση συνθηκών Ύδρευσης-Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 970.000 €,

-Ανάπλαση οδών οικισμού Παλαικάστρου Δήμου Σητείας, προϋπολογισμού 470.000 €,

-Αναβάθμιση ευρωπαϊκού μονοπατιού προϋπολογισμού 62.195 €,

-Δημιουργία internet-spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου &επέκταση δικτύου wi-fi στην Κ.Ζάκρο, προϋπολογισμού 60.000 €,

-Δημιουργία ψηφιακού Μουσείου Ζάκρου, προϋπολογισμού 250.000 €,

-Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Σητείας, προϋπολογισμού 49.341,61 €,

-Προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας των παραθαλάσσιων υγροτόπων και οικοσυστημάτων του Δήμου Σητείας εντός περιοχής NATURA 2000 (Προμήθεια υλικών), προϋπολογισμού 129.322,2 €,

-Διαμόρφωση πλατείας Μέσα Μουλιανών, προϋπολογισμού 295.000 €,

-Βελτίωση αρδευτικού Τ.Κ Λάστρου, προϋπολογισμού 277.177,9 €,

-Βελτίωση υποδομών άρδευσης στις Τ.Κ Δήμου Σητείας, προϋπολογισμού 184.867,29 €,

-Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Παπαγιαννάδων, προϋπολογισμού 470.050,00 €,

-Ανάπλαση χώρου στον οικισμό Ετιάς, προϋπολογισμού 241.000 €,

-Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Σητείας, προϋπολογισμού 262.590 €,

-Αξιοποίηση ΑΠΕ & Δράσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Σητείας, προϋπολογισμού 210.117 €,

-Ziρος - Zero" Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Ζίρου (Αξόνες 1,4), προϋπολογισμού 4.700,000 €,

-Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για το Δήμο Σητείας και εφαρμογής, προϋπολογισμού 202.260 €,

-Γεωτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη Όρη Ιτάνου - Όρη Τροόδου, προϋπολογισμού 170.000 €,

-PARA MARE TOURISM, προϋπολογισμού 100.000 €,

-ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ, προϋπολογισμού 100.000 €,

-Τεχνική Βοήθεια, προϋπολογισμού 50.000 €,

-Επέκταση αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων, προϋπολογισμού 308.943,09 €,

-Έργα μεταφοράς λυμάτων οικισμού Χαμεζίου, προϋπολογισμού 19.072,17 €,

-Έργα μεταφοράς λυμάτων οικισμού Μαρωνιάς, προϋπολογισμού 23.805,04 €,

-Κατασκευή Βιολογικού Λιθινών Β'' Φάση (Προμήθεια), προϋπολογισμού 153.682,47 €,

-Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Χαμεζίου, προϋπολογισμού 201.305 €,

-Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μαρωνιάς, προϋπολογισμού 170.496 €,

-Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στον οικισμό Ζάκρου, προϋπολογισμού 549.000 €,

-Ε.Ε.Λ. Αρμένων και εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου Ζήρου, προϋπολογισμού 575.000 €,

-Αρδευτικό δίκτυο Ε.Ε.Λ. Αρμένων, προϋπολογισμού 252.000 €,

-Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων Αγ. Φωτιάς και αγωγός μεταφοράς στο αντλιοστάσιο του ΤΕΙ Δήμου Σητείας, προϋπολογισμού 221.204,16 €,

-Έργα μεταφοράς λυμάτων οικισμού Μέσα Μουλιανών, προϋπολογισμού 57.000 €,

-Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μέσα Μουλιανών, προϋπολογισμού 230.683 €,

-Αξιοποίηση εκροής για άρδευση Ε.Ε.Λ. Βιολογικού πόλης Σητείας, προϋπολογισμού 3.600,000 €.

Στο εγγύς μέλλον θα γίνει εκτενής, αναλυτική αναφορά στην πολιτική που ακολουθήσαμε σε κάθε τομέα (πρωτογενής τομέας, τουρισμός, πολιτισμός κλπ.) για να κατανοηθεί πλήρως το είδος και το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων μας στην καθημερινότητα του πολίτη και στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου και θα αναφερθούν αναλυτικά οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις, οι οποίες έχουν εξασφαλιστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία και από ίδια έσοδα του Δήμου.

 

Συνδημότισσες και συνδημότες,

Μετά τα ανωτέρω, γίνεται μάλλον εύκολα αντιληπτό ακόμη και από τον πιο αυστηρό κριτή, ότι στο σύντομο διάστημα που έχουμε εμείς, η παρούσα δημοτική αρχή, την ευθύνη των δημοτικών ζητημάτων πετύχαμε αρκετά πράγματα. Υπάρχουν ακόμη περισσότερα που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης.

Παράλληλα, γίνεται πρόδηλο το όραμα μας για έναν Δήμο ισχυρό, δημοκρατικό, αναπτυγμένο και πρωτοπόρο, χωρίς όμως να ξεχνάμε τις παραδόσεις του τόπου μας, την αγάπη για τον άνθρωπο και τη θέση που του αρμόζει μέσα στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον που μας κληροδότησαν οι πατεράδες και οι μανάδες μας. Για έναν καλύτερο κόσμο, έχοντας όμως πάντα κατά νου τη φράση του Ernest Hemingway «Το ότι το αεροπλάνο τρέχει πολύ πιο γρήγορα από το άλογο, δε σημαίνει ότι ο κόσμος έγινε καλύτερος». 

Ό,τι καταφέραμε μέχρι τώρα στο Δήμο μας δεν ήταν βέβαια αποκλειστικά δικό μου επίτευγμα αλλά αποτέλεσμα συντονισμένης δουλειάς και συνεργασίας των αιρετών, του δημοτικού συμβουλίου, των υπαλλήλων, των υπηρεσιών του Δήμου, της Περιφέρειας, των εκπροσώπων θεσμών τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, συλλόγων και σωματείων και σαφώς όλων των δημοτών μας. Τους ευχαριστώ όλους θερμά.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμη φορά, ότι μέχρι τώρα πορευθήκαμε με εργατικότητα, σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Προσδοκία μας δεν υπήρξε κάποια οικονομική ή άλλης φύσεως απολαβή, αλλά μόνο ο έπαινος, τα καλά λόγια των συνδημοτών μας, έχοντας πάντα κατά νου τη ρήση του Πλάτωνα: «Ο αληθινός άρχων ου πέφυκε το αυτώ συμφέρον σκοπείσθαι αλλά το τω αρχομένω».

Δεσμευόμαστε, ότι με αυτές τις αρχές θα συνεχίσουμε, εφόσον εκ νέου μας αναθέσετε με την ψήφο σας στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου 2014, την ευθύνη των δημοτικών υποθέσεων.

Να είστε όλοι καλά.

Ο Δήμαρχος Σητείας

Θοδωρής Πατεράκης