Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ.

27/03/2008 15:10  -  6954 αναγνώσεις

Τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα συνιστώνται με απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. Σκοπός τους είναι η οργάνωση και η λειτουργία ορισμένης δημοτικής υπηρεσίας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, όπως η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας, πνευματικών ή αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.ά.

Στο Δήμο Σητείας λειτουργεί ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου:

  1. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. (Δημοτικός Οργανισμός Κοινονοικοοικονομικής Ανάπτυξης Σητείας)