Νέος

Νέοι

04/09/2007 15:47  -  8926 αναγνώσεις

 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για την ενημέρωση των νέων. Ο δήμος Σητείας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα της νεολαίας. Η Δημοτική Αρχή έχει την πεποίθηση ότι η Νεολαία έχει ανάγκη ενεργής συμμετοχής στα δρώμενα του Δήμου. Εδώ ο νέος μπορεί να ενημερωθεί για θέματα εργασίας, σπουδών εκπαίδευσης κ.α.

Ακολουθούν ενδιαφέρουσες διευθύνσεις :