ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ

13/10/2022 14:11  -  1 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ