Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

01/11/2013 08:44

image

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου).Λειτουργεί στη Διεύθυνση Α. Παπανδρέου 11 (Κέντρο Νεότητος) και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2843024263. Περισσότερες πληροφορίες στο Επίσημο site των ΚΔΒΜ (www.kdvm.gr)