Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ

06/12/2019 13:19  -  1 αναγνώσεις

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΚΔΒΜ ΣΗΤΕΙΑ , 02/12/ 2019

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος ΣΗΤΕΙΑΣ , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

2

3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( Social media)

25

3

3.1 Επεξεργασία κειμένου- Διαδίκτυο ( Ι )

50

4

4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό ( Α1-2 )

25

5

1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

25

6

1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

25

7

6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

25

8

5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Σητείας: 

Τηλ. : 2843028013

Ταχ. Διεύθυνση : Γαβριήλ Αρκαδίου & Καζαντζάκη (ΚΑΠΗ)

Email: kentrokinotitas@sitia.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ