Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση

24/02/2017 15:07  -  1 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

       Με την υπ’ αριθμ. 262/2016 ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας ενέκρινε τη  συμμετοχή του Δήμου στην Πράξη « Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση » με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ».

       Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής, προβήκαμε στην ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης – Νέα φάση.

        Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προτάθηκαν από το Δήμο Σητείας για υλοποίηση στα όριά του, ανά θεματικό πεδίο, είναι:

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

α/α

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ώρες

1. Οικονομία / Επιχειρηματικότητα 

1.3

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

25

1.4

Αγροτική Επιχειρημ,ατικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων

25

1.5

Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση

25

1.6

Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν

25

1.9

Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές

25

1.10

Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού

25

1.12

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

25

2. Ποιότητα ζωής / Περιβάλλον

2.1

Περιβάλλον και καθημερινή ζωή

25

2.2

Γεωργία & Φυσικοί Πόροι

25

2.3

Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις

25

2.6

Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων

25

2.8

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής

25

3. Νέες τεχνολογίες

3.1

Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

3.2

Υπολογιστικά Φύλλα – παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

3.4

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

3.5

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

25

3.7

Ηλεκτρονική εφημερίδα

50

4. Γλώσσα και επικοινωνία

4.1

Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

25

4.5

Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2)

25

4.5

Γαλλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

25

4.5

Γερμανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

25

4.5

Ρωσικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

25

5. Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις

5.5

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

5.7

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25

5.9

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή

25

6. Πολιτισμός και τέχνη

6.2

Εικαστικό εργαστήρι

50

6.3

Φωτογραφία

25

6.5

Εργαστήρι δημιουργίας βίντεο

50

6.6

Θεατρικό εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)

50

6.7

Εργαστήρι μουσικής

50

6.9

Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

25

7. Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

7.1

Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή

25

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

α/α

Τίτλος Προγράμματος

Ομάδα πολιτών

Στόχος Προγράμματος

1

Οικονομικά θέματα συλλόγων και σωματείων.

Μέλη Επιχορηγούμενων Συλλόγων και Σωματείων.

Η ενημέρωση των εκπροσώπων και μελών όλων των σωματείων (και ειδικά αυτών που επιχορηγούνται ή πρόκειται να επιχορηγηθούν με ποσά άνω των 3.000 € από φορείς της γενικής Κυβέρνησης), σε οικονομικά θέματα και η εξοικείωση τους με τις διαδικασίες που χρειάζεται να κάμουν προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  καθώς και με τις μετέπειτα ενέργειες που πρέπει να κάνουν προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο αποκλεισμού του  φορέα τους από παντός είδους μελλοντική επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το Κράτος.

 

    Για τις ανάγκες του προγράμματος, προτάθηκαν ως χώροι εκπαίδευσης 6 αίθουσες του 4ου Δημοτικού σχολείου Σητείας και 2 αίθουσες του Δημοτικού σχολείου Παλαικάστρου.

 

 

                                              O ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                               ΝΙΚΟΣ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ