ΚΔΒΜ: Έναρξη αιτήσεων νέων τμημάτων

06/11/2013 12:34  -  2816 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Σητείας 

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σητείας  και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σητείας .Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης καθώς και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την περίοδο από  07/11/2013 έως 28/11/2013 και ώρες 10:00-13:00 Δευτέρα έως Πέμπτη στο Κέντρο Νεότητας , στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σητείας  θα πραγματοποιείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης για τα ακόλουθα προγράμματα:


2.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή (25 ΩΡΕΣ)

2.2  Γεωργία και Φυσικοί Πόροι (25 ΩΡΕΣ)

2.7  Αστικοί λαχανόκηποι (25 ΩΡΕΣ)

2.8  Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής(25 ΩΡΕΣ)

2.9   Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες(25 ΩΡΕΣ)


3.ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1  Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) (50 ΩΡΕΣ)

3.2  Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) (50 ΩΡΕΣ)


4.ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.2  Βελτιώνω την ορθογραφία μου (25 ΩΡΕΣ)

4.3  Σύνταξη εγγράφων – φορμών (50 ΩΡΕΣ)

4.8  Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ΩΡΕΣ)


5.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.1    Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (25 ΩΡΕΣ)

5.5    Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων (25 ΩΡΕΣ)

5.9    Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή (25 ΩΡΕΣ)


6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.1  Ιστορία της Τέχνης (25 ΩΡΕΣ)

6.2  Εικαστικό Εργαστήρι (50 ΩΡΕΣ)


Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 28/11/2013

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας


Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην:

Υπεύθυνη εκπαίδευσης  Μιχαέλα  Λογκάκη (6975590806)

Υπεύθυνη οργάνωσης  Μαρία Τζουμάκα (6976444197)


Τηλ. 28430-24263 

email: kdbmsitias@yahoo.gr