5.7.2013.Γεωργική προειδοποίηση για εχθρούς - ασθένειες αμπελιού και ελιάς

05/07/2013 12:34  -  1451 αναγνώσεις

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΕΧΘΡΟΥΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ