ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΕΑ/2022, 2ΕΑ/2022, 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022, 5ΕΑ/2022 ΑΣΕΠ

09/05/2022 15:04  -  1 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ