ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 6/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

06/12/2022 10:36  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ). ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 07/12/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/12/2022.