ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη ΜΑΔΕΣ ΑΕ

24/02/2023 08:19  -  1 αναγνώσεις

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ