Δημοσίευση προκήρυξης ΑΣΕΠ

15/10/2021 14:37  -  1 αναγνώσεις

Δημοσίευση προκήρυξης ΑΣΕΠ

που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής , Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπ. Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργσίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).