ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15/06/2012 12:04  -  2896 αναγνώσεις

Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι ξεκινάει από αύριο 16 Ιουνίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τρακοσίων εβδομήντα πέντε (375) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) στο ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού).

Οι θέσεις που αναλογούν στο Δήμο Σητείας ανέρχονται στις εκατό (100). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - (ΚΟΧ 17.1302/1/2012)

Δικαιούχοι συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι άνεργοι, ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  • να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή να είναι Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009) και οι οποίοι θα προσκομίζουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», Βλαστών & 1770 11 B , Τ.Κ. 71202 , Ηράκλειο Κρήτης.

Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,

ΑΠΟ ΤΙΣ: 16/06/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ: 25/06/2012

 Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα Αιτήσεων (ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1) και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» κυρίως:

α) στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sitia.gr    

β) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr )

 Πληροφορίες θα δίνονται και στους παρακάτω χώρους:

1.Γραφεία του Δήμου στη Σητεία, στο Παλαίκαστρο, στη Ζήρο και στην Ανάληψη

2.Κ.Ε.Π. Σητείας, Ζάκρου, Ζήρου

3.Ο.Α.Σ. (Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας)

     ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ