Διαδικασία Βεβαίωσης Αποδοχής Θέσης (μόνο για προσληπτέους)

28/08/2012 13:11  -  2254 αναγνώσεις

Από το Δήμο Σητείας ανακοίνωνεται ότι οι επιτυχόντες, που βάσει των αποτελεσμάτων έχουν επιλεγεί για την κατάληψη θέσης εργασίας για 5μηνη απασχόληση Κοινωφελούς Εργασίας, παρακαλούνται να προσέρχονται από την Πέμπτη 30-08-2012 έως και την Τετάρτη 05-09-2012, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου στη Σητεία, στη Ζήρο ή το Παλαίκαστρο για τη συμπλήρωση και υπογραφή της Βεβαίωσης Αποδοχής Θέσης.

Κατά την προσέλευσή τους οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία :

1. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας,

2. ΑΜΚΑ,

3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου /ΔΟΥ,

4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΙ) ή ΟΓΑ για τους αγρότες.

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Αποδοχής Θέσης Φορέων Λασιθίου

Για την αντιστοίχιση των κωδικών θεσης με τους φορείς απασχόλησης, ανατρέξτε στην προκήρυξη :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΧ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ