Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου

14/04/2022 14:18  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022