9-11-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

09/11/2015 15:52  -  576 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

1. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας  οικονομικού έτους 2015.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ