'16-11-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"

16/11/2015 14:31  -  398 αναγνώσεις

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σητεία:  16/11/2014                               

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                 Αρ.Πρωτ.  782

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΝΠΔΔ                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                     

Ταχ.Δ/νση  : Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300

Τηλέφωνο   : 2843340555                                                   

FAX        :     2843029243                                                          

E-mail     :    fountoulakis@sitia.gr                                      

Πληροφορίες : Φουντουλάκης Ιωάννης                                                      

                                                                     

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση από το Πρόεδρο την εργασία  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»   όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική έκθεση.

Η εν  λόγω εργασία  αφορά το  έτος 2015.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω εργασίας προβλέπεται στο ποσό των 2.500,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 23% .

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»»

ΤΕΜ

1

2.032,52

2.032,52

 

ΦΠΑ 23%

467,48

 

ΔΑΠΑΝΗ

2.500,00

 

Η ανάθεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση του Προέδρου.

Η ανάθεση θα γίνει  στον προσφέροντα  τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη σχετική τεχνική έκθεση από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, Βαρθολομαίου 9-Σητεία.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή   20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ