4/8/2021 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.

04/08/2021 13:22  -  1 αναγνώσεις

ΣΟΧ 4/2021

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ