27-10-2015. Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

27/10/2015 11:22  -  667 αναγνώσεις

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ της προκήρυξης