20/10/2014 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας και μέσων ατομικής πυροπροστασίας

20/10/2014 11:55  -  995 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σητεία:  20/10/2014                                                                            ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                   

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                  Αρ.Πρωτ. 6340

Ταχ.Δ/νση  : Π. Βαρθολομαίου 9                                                                      

Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο   : 2843341306                                      

FAX        :     2843020821                                                          

E-mail     :    raptis@sitia.gr                                         

Portal      :    www.sitia.gr        

Πληροφορίες :Ράπτης Νικόλαος                                                      

                                                                     

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: < Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας και μέσων Ατομικής πυροπροστασίας  >

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας  θα διενεργήσει με Πρόχειρο διαγωνισμό  την Προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας και Μέσων ατομικής πυροπροστασίας  όπως αναλυτικά περιγράφονται  στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 404 /2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τη σχετική τεχνική έκθεση της Tεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου:

ΟΜΑΔΑ Α

 

Α.Α

Είδος προμήθειας

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Ενδεικτική Δαπάνη (Χωρίς ΦΠΑ)1.

Άρβυλα ασφαλείας εργατών

Ζεύγος

65

30

1950


2.

Γαλότσες

Ζεύγος

49

30

1470


3.

Γάντια Νιτριλίου

Ζεύγος

37

5

185


4.

Γάντια  PVC

Ζεύγος

70

3

210


5.

Γάντια  δερματοπάνινα

Ζεύγος

285

2

570


6.

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο

Ζεύγος

6

2,5

15


7.

Μάσκα ημίσεως προσώπου (με φίλτρο)

Τεμάχιο

57

30

1710


8.

Μάσκα ολόκληρου προσώπου

Τεμάχιο

3

100

300


9.

Άρβυλα ηλεκτρολόγων

Ζεύγος

5

60

300


10.

Νιτσεράδες(Παντελόνι- Σακάκι)  με τύπωμα Δήμος Σητείας στο πίσω μέρος του σακακιού

Τεμάχιο

38

35

1330


11.

Αντανακλαστικά γιλέκα

Τεμάχιο

40

7

280


12.

Καπέλα

Τεμάχιο

41

6

246


13.

Γάντια μονωτικά

Ζεύγος

8

35

280


14.

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

Κουτί 100

52

12

624


15.

Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία

Τεμάχιο

48

15

720


16.

Γυαλιά τύπου goggles

Τεμάχιο

4

10

40


17.

Στολή χημικής προστασίας(για ψεκασμό)

Τεμάχιο

3

100

300


18.

Κώνοι

Τεμάχιο

4

17

68


ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

10598


ΦΠΑ 23%

2.437,54


ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

13035,54


 

ΟΜΑΔΑ Β

 

Α.Α

Είδος προμήθειας

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Ενδεικτική Δαπάνη (Χωρίς ΦΠΑ)1.

Πυροσβεστικές μπότες

Ζεύγος

   400 

2800 


2.

Αντιπυρικές στολές

Τεμάχιο

190

1330 


3.

Γάντια πυρόσβεσης

Ζεύγος

35 

245 


ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

4375


ΦΠΑ 23%

1006,25


ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

5381,25


 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη σχετική τεχνική έκθεση με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας , Α. Παναγούλη 1-Σητεία, πρωτόκολλο.

Η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προσφοράς των ειδών της ομάδας Α(μέσα ατομικής προστασίας) και  στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο της προσφοράς των ειδών της ομάδας Β (μέσα ατομικής πυροπροστασίας) της τεχνικής έκθεσης (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη μία ή και για τις δύο ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας).

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών τηνΤετάρτη 29/10/2014 από ώρα 10.00 μέχρι και 11.00 π.μ.. από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

 

Ο Δήμαρχος

 

Θεόδωρος Πατεράκης