ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

10/08/2018 11:43  -  1 αναγνώσεις

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ                   

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ                             Σητεία    06/08/2018

                                                       Αρ. Πρωτ. :    69  

Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9

Τηλ. : 2843340002

Πληροφορίες: Μαρία Χρυσουλάκη

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ)  ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

  H Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σητείας προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τa σχολικά  έτη 2018 – 2019 και 2019-2020.

Αναλυτικότερα: 01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γούδουρα

                        01 θέση για το 2o Δημοτικό Σχολείο Σητείας

                        01 θέση για το 4ο Νηπιαγωγείο Σητείας

                        01 θέση για το 5ο Νηπιαγωγείο Σητείας

                        01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σφάκας

                        01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σκοπής

                        01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ζήρου

                        01 θέση για το 1ο Δημοτικό Σχολείο και 6ο Νηπιαγωγείο Σητείας

                        01 θέση για το  3ο Νηπιαγωγείο Σητείας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να καταθέσουν σχετική απλή αίτηση ,με όλα τα στοιχεία ΑΦΜ,ΑΜ ΙΚΑ , ΑΜΚΑ , τηλέφωνο κλπ   στο Δημαρχείο και συγκεκριμένα στο   Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σητείας , που  βρίσκεται στο ισόγειο  του Δημοτικού Καταστήματος Σητείας οδός Π. Βαρθολομαίου 9 , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες , συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Γ) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας

Δ) Συστατική επιστολή εφόσον υπάρχει

Ε)  Υπεύθυνη Δήλωση  στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας  και εάν εργάζονται και σε άλλη εργασία

ΣΤ)  Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

  Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στα  ανωτέρα σχολεία  και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σητείας.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά  μέχρι και την Δευτέρα   20/08/2018

                                                   Ο Πρόεδρος  της  Σ.Ε.

ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ