Σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου από τη Περιφέρεια Κρήτης

05/07/2018 08:20  -  1 αναγνώσεις

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης (για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ, συνολικά 27 ατόμων με απασχόληση εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2018, σε ελαικομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για τη κάλυψη παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου για τις εξής ειδικότητες και αριθμό ατόμων:

Παρακαλώ κατεβάστε το συνημμένο PDF για την αναλυτική ανακοίνωση.