22-1-2015 Λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015

22/01/2015 14:47  -  727 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      

  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  

  Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9               Σητεία : 22-1-2015

  72300  ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική

Τηλέφωνο : 28433 / 40501, 40543,546                                       Αριθμ. Αποφ :  54

 Fax           :  28430 – 24584                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 247

                                                                                            

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας ενόψει  των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας

`Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρων 58 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις  του Π.Δ. 26/2012  (ΦΕΚ 57/Α΄) « κωδικοποίηση  «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
 4. Τις διατάξεις  του Π.Δ. 173/31-12-2014 (ΦΕΚ 277 Α’/2014) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής».
 5. Τις με αριθμ. 2563/9-1-2015 και 2559/9-1-2015  αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας.
 6. Την αριθ. Οικ. 747/14-1-2015 Κ.Υ.Α. “Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015( ΦΕΚ 76/17-01-2015τ. Β΄) .
 7. Το με αριθμ. Πρωτ. 2512/19-1-2015 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Ωράριο ΟΤΑ Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 στις γενικές βουλευτικές εκλογές».
  1. Την με αριθμ. 49 /21-1-2015 σε ορθή επανάληψη απόφασή του Δημάρχου.
  2. Την ανάγκη λειτουργίας των Υπηρεσιών  του Δήμου για την εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων και εκλογέων του Δήμου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 Α.    Ορίζουμε  ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου Σητείας  θα παραμείνουν ανοικτές για τη  διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 • το   Σάββατο    24-1-2015  από ώρα 8.00 π.μ. έως 24.00 μ.μ.  
 • την Κυριακή 25-1-2015  από ώρα  07.00 π.μ. (ώρα  έναρξης της ψηφοφορίας)  μέχρι και την μετάδοση των  αποτελεσμάτων από όλα  τα Εκλογικά Τμήματα     του Δήμου  Σητείας.

   Β.   Συντάσσουμε ονομαστική κατάσταση  όλων των υπαλλήλων που θα  μετέχουν στην  εκλογική διαδικασία  όπως παρακάτω:

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24-1-2015         ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 08.00  π.μ  - 12.00                                1.   ΚΟΥΡΤΖΗ ΡΟΔΑΝΘΗ- ΕΛΠΙΔΑ

                                                                2.  ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

                                                                3.  ΠΕΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

                                                                4.  ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                5.  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

                                                                 6.  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                 7.  ΠΛΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Τηλεφωνικό κέντρο)

_________________________________________________________________________                                                                                  

12.00  -  16.00 μ.μ                                   1.  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

                                                                 2.  ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                 3.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

                                                                4.  ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                                                                 5.  ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

                                                                6.  ΡΕΪΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

16.00 μ.μ -  20.00 μ.μ                              1. ΜΑΝΕΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ                                                              

                                                                 2. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

                                                                 3. ΛΑΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ

                                                                 4. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                 5. ΛΟΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                                                                 6. ΜΠΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

20.00μ.μ. -  24.00μ.μ.                              1.  ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                    2. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ    

 

 

Κ.Ε.Π  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ_____________

8.00π.μ. –    12.00                                  1. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    ___________________________________________________________________________

12.00  π.μ – 16.00 μ.μ                           1. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

16.00 μ.μ -  20.00 μ.μ                             1.  ΦΑΜΠΡΙΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

 

 

Oρίζεται ο υπάλληλος ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ( τηλέφωνο 6979228920) υπεύθυνος:

 • των κινητών τηλεφώνων των δικαστικών αντιπροσώπων καθώς και

 • για τη λειτουργία των συστημάτων αποστολής  των αποτελεσμάτων των εκλογών στην Περιφέρεια Κρήτης ( email & Fax)  

ΚΥΡΙΑΚΗ   25.1.2015    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

 

Κ.Ε.Π  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ -       ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

7.00 π.μ. –    11.00π.μ.                            1.  ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ___________________________________________________________________________

11.00 μ.μ.  – 15.00 μ.μ.                            1.   ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

15.00 μ.μ.  – 19.00 μ.μ.                            1.  ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

___________________________________________________________________________

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ

7.00 π.μ.   – 11.00μ.μ.                               1. ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

11.00 μ.μ. -  15.00 μ.μ.                              1. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.00 μ.μ.  - 19.00 μ.μ.                              1. ΑΪΛΑΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                                               ___________________________________________________________________________

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ

 9.00 π.μ.   – 13.00 μ.μ.                        1.  ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  ΤΗΛ. 6978601518

15.00 μ.μ.  -  17.00 μ.μ.                        1.  ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

___________________________________________________________________________

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

9.00 π.μ.   – 13.00μ.μ.                          1.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗΛ. 6972406778

15.00μ.μ.  – 19.00 μ.μ.                          2.  ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ               

7.00 π.μ – 11.00 π.μ                            1.   ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

                                                              2.   ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

    

11.00 π.μ -  15.00 μ.μ                          1.   ΚΟΛΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ  

                                                              2.   ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

___________________________________________________________________________         

15.00 μ.μ. – 19.00μ.μ                           1.   ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                              2.   ΓΚΙΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ                                                            

                                                         

19.00 μ.μ. – 23.00μ.μ                         1. ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

                                                              2. ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

                                                             3. ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

                                                              4. ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

                                                              5. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

                                                              6. ΡΑΣΟΥΛΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ( για την                    

                                                              καθαριότητα Δ. καταστήματος)

  

23.00 μ.μ. – μέχρι και την συγκέντρωση  των αποτελεσμάτων από όλα τα Εκλογικά  Τμήματα του Δήμου Σητείας.

                                                              1.  ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

            2.  ΡΑΪΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 • Υπεύθυνοι υπάλληλοι  που θα εκτελούν χρέη  επαφής με την  Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου κατά το βράδυ των εκλογών ( από το κλείσιμο της κάλπης μέχρι την  έκδοση των αποτελεσμάτων από τα Εκλογικά Τμήματα) ορίζονται οι:

 

                                                         1. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

                                                         2. ΚΟΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                         3. ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 • Εξουσιοδοτούμε τους κατωτέρω υπαλλήλους  την υπογραφή  «με εντολή Δημάρχου» των Βεβαιώσεων   που θα χορηγηθούν σε  εκλογείς που δεν θα μεταβούν  στον τόπο εγγραφής τους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα:

 

 1.    ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2.   ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 3.   ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
 4.   ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 5.    ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟ
 6.    ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 7.     ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

 

 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : υπεύθυνος για την οργάνωση, αποκατάσταση και παράδοση των αιθουσών των διδακτηρίων  που χρησιμοποιήθηκαν ως  Καταστήματα Ψηφοφορίας καθώς και επίλυσης τυχόν προβλημάτων τις ημέρες διενέργειας των εκλογών ορίζεται ο υπάλληλος:

 

 1.    ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τηλ. 6985704404

 

                                                            

        ΚΟΙΝ/ΣΗ :                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

  

 • Γραφείο Δημάρχου                        
 • Διευθύνσεις Δήμου                                         ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • Αυτοτελή Τμήματα
 • Δημοτικές ενότητες
 • Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
 • Οριζόμενους υπαλλήλους