3/8/2009 Περίληψη Εισήγησης της κ. Ροδοσθένους Μαρίνας

03/08/2009 13:54  -  1902 αναγνώσεις

 

« Η κοινή θεματολογική πετραρχική παράδοση στον Ερωτόκριτο του Κορνάρου και στο Κυπριακό Canzoniere»

Μαρίνα Ροδοσθένους:  Ειδική Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Περίληψη

Την πρώτη εβδομηντακονταετία του 16 ου αιώνα, τόσο η Κύπρος όσο και η Κρήτη, βρίσκονται κάτω από τη βενετική κυριαρχία, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν κοινό ιστορικοπολιτισμικό  υπόβαθρο. Οι κάτοικοι των δύο μεγαλονήσων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις πολιτισμικές εξελίξεις  που συμβαίνουν στην Ιταλία, είτε με τις άμεσες επαφές που έχουν με τους Βενετούς στα ελληνόφωνα νησιά τους, είτε σπουδάζοντας στην Ιταλία, είτε απλώς ταξιδεύοντας με σκοπό να έρθουν σε άμεση επαφή με τα καλλιτεχνικά και εν γένει πνευματικά δρώμενα της εποχής. Επομένως, η σύγκριση των λογοτεχνιών της Κρήτης και της Κύπρου κατά τον δέκατο έκτο αρχή δεκάτου εβδόμου αιώνα όχι μόνο νομιμοποιείται , αλλά μας προεξοφλεί ορισμένες, έστω έμμεσες, ομοιότητες σε θεματολογικό επίπεδο. Ο Χόλτον επισημαίνει την ανάγκη μελέτης των δύο λογοτεχνιών, ενώ  ένας από τους λίγους μελετητές, ίσως ο μόνος, που επιχείρησε μια τέτοιου είδους σύγκριση σε πιο συστηματικό επίπεδο είναι ο Μιχάλης Λασιθιωτάκης.

Στη συγκεκριμένη μελέτη θα εξετάσουμε τη θεματοποίηση του διπολικού πετραρχικού μοτίβου « ψηλά- χαμηλά» στο κυπριακό Canzoniere και στον κρητικό Ερωτόκριτο του Κορνάρου, αναλύοντας τις σημασιολογικές του προεκτάσεις, την ειρωνία αλλά και την πολυσύνθετη χρήση της μεταφορικής γλώσσας που ο εκάστοτε λογοτέχνης επιχειρεί.