06-02-2012. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

06/02/2012 14:34  -  1046 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην εσπερίδα

Για την παρουσίαση των προγραμμάτων:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

  ΚΑΙ 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

που συνδιοργανώνουν η Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας   και ο Δήμος Σητείας  

την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Στο  Δημαρχείο  Σητείας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ώρα: 18:00 μ.μ – 21:00 μ.μ

Είσοδος Ελεύθερη

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΕΥΑ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Πετρουλάκης  Θοδωρής

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  Ε.Ε.Λ. ΣΗΤΕΙΑΣ  KAI ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ

ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ  ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ Αντικείμενο του Έργου: 

Έργα αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. Σητείας. Περιλαμβάνουν σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επίτευξη των ποιοτικών ορίων της εκροής για «απεριόριστη» άρδευση γεωργικών καλλιεργειών και χώρων πρασίνου (αναψυχής)  συνολικής έκτασης 2000 στρεμμάτων περίπου.

Μ’ αυτό το έργο θα είναι δυνατή:

(α) Εξοικονόμηση  νερού το θέρος , το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες πόσιμου νερού υδροδότησης 12-15000 κατοίκων .

(β) Αξιοποιείται αρδευτικό νερό υψηλής ποιότητας για άρδευση 2000 στρεμμάτων περίπου για παραγωγή βιολογικών προϊόντων χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων ή εναλλακτικά για αστικό-περιαστικό πράσινο καθώς και για πυρόσβεση ή για πλύση δρόμων κι’ αυτοκινήτων.

(γ) Οι αρδευόμενες εκτάσεις  μπορούν να αυξηθούν με ανάμιξη του ανακυκλωμένου νερού με υφάλμυρα νερά.

Τα νερά αυτά σήμερα  καταλήγουν ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα. Ορισμένα από τα συστατικά τους,  που απορρίπτονται στη θάλασσα (όπως το άζωτο και ο φωσφόρος), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λίπανση φυτικών καλλιεργειών και την παραγωγή πιστοποιημένων ποιοτικών Βιολογικών Προϊόντων και έμμεσα για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση χημικών λιπασμάτων. Στόχος η σωστή χρήση ανακυκλωμένων νερών υψηλής ποιότητας για παραγωγή βιολογικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και με χαμηλότερο κόστος, γεγονός που θα ενθαρρύνει τους νέους αγρότες και θα συγκρατήσει τον αγροτικό πληθυσμό στην περιοχή.  

Συνολικός προϋπολογισμός: 2.925.000 €

(με ΦΠΑ 3,6 εκ. περίπου) 

Προτεινόμενη πίστωση για το ετος 2012, 1.618.542€

Η πρόταση έχει υποβληθεί και αξιολογείται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ (πιθανό ποσοστό επιχορήγησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ 90-100%)

Διάρκεια Υλοποίησης Μάιος 2012-Απρίλιος 2013


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

Προεδρείο:    

1) κ.Θ. Πατεράκης, Δήμαρχος Σητείας

2) κ. Θ. Πετρουλάκης, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Σητείας

3) Δρ. Α. Αγγελάκης, Τεχν.Σύμβουλος Ένωσης ΔΕΥΑ

4) κ. Σ. Ψωμαδάκης,  Γεν. Δ/ντής ΔΕΥΑΣ

5) κ. Ν. Τσουκνάκης, Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου Σητείας

18:00-18:15

Προσέλευση συμμετεχόντων - Εγγραφή

18:15-18:30

Χαιρετισμός-Καλωσόρισμα του Δημάρχου Σητείας  και του Πρόεδρου της ΔΕΥΑΣ  .

18:30-18:50

Χαιρετισμοί . 

18:50-19:10

Δρ. Α. Αγγελάκης «Η παγκόσμια εμπειρία σήμερα από τη χρήση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία»

19:10-19:30

Γ.Χαραλαμπάκης  «Παρουσίαση του  προγράμματος,  (εκπρόσωπος των μελετητών)»

19:30-19:50

Στ. Ψωμαδάκης  «Ενημέρωση για τη λειτουργία του Βιολογικού Σητείας»

 

19:50-20:15 Παρουσίαση των συστημάτων Βιολογικών Καθαρισμών Μικρών Οικισμών (Εκπρόσωποι Μελετητων )
20:15-21:00

Ερωτήσεις Συζήτηση

21:00-

Μπουφές ή Κέρασμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος:  

(α) Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης-Αποχέτευσης

      Σητείας (ΔΕΥΑΣ)

(β) Δήμος Σητείας-Τεχνική Υπηρεσία 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εκτός τις υποδομές ανώτερης (τριτοβάθμιας) επεξεργασίας, αντλιοστάσιο, δεξαμενές και αρδευτικά δίκτυα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

-Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας των συστημάτων και χρήσης του νερού και Φυλλάδιο για τη σωστή-ασφαλή χρήση του ανακυκλωμένου νερού

-Ενημέρωση-εκπαίδευση-οργάνωση-συνεργασία με τους αγρότες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την ελεγχόμενη εφαρμογή των ανακυκλωμένων νερών.

-Επίβλεψη κατασκευής των εγκαταστάσεων και δικτύων του έργου .

-Εκπαίδευση Προσωπικού για την διαχείριση του έργου

-Αναλύσεις συστηματικές του ανακυκλωμένου νερού  (pH, EC, Άζωτο, Φωσφορικά, Νιτρικά, Βαρέα μέταλλα, TOC, μικροοργανισμοί-δείκτες)

-Ολοκληρωμένο πρωτόκολλο παρακολούθησης

-Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

O Δήμος Σητείας είναι ο πρωτος οικισμός στην Ευρώπη που εφαρμόσθηκε το 2007 η οικολογική τεχνολογία AdvanTex (OSI, USA) στον Οικισμό Έξω Μουλιανά η οποία λειτουργεί χωρίς θόρυβο και οσμές και παράγει εκροή τριτοβάθμια, με ελάχιστο κόστος λειτουργίας-συντήρησης και δεν παράγει λυματολάσπες.

 Το σύστημα των Μουλιανών, δυναμικότητας 500 κατοίκων, χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006, σαν Προμήθεια - Παροχή Υπηρεσιών, κόστισε 140000 ευρω συν ΦΠΑ (προμήθεια-εγκατάσταση-πληρη εγγύηση και λειτουργία-συντήρηση για 5 χρόνια). Το συνολικό λειτουργικό κόστος μετά από 4 πλήρη χρόνια λειτουργίας είναι μικρότερο από 6 ευρώ ανά κάτοικο και έτος.

Τα ανακυκλωμένα νερά που παράγονται είναι άριστα για Βιολογικές καλλιέργειες.

Στην εκδήλωση θα γίνει ενημέρωση για τις μελέτες για τους οικισμούς Λάστρο, Μ.Μουλιανά, Χαμέζι, Μαρωνιά, Τουρλωτή, Σφάκα, Ρούσσα-Εκκλησιά και Αχλάδια.