Κέντρο Κοινότητας

11/07/2017 09:00

logo

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα θεσμοθετημένη δομή και αποτελούν το βασικό πυρήνα διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «one stop». Υποστηρίζουν μια εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, αποτελώντας ένα είδος «ομπρέλας» παρέχοντας υπηρεσίες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται και θα ενισχύουν τις ήδη υφιστάμενες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός σημείου αναφοράς, υποδοχής, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των δημοτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται ήδη στην περιοχή του Δήμου Σητείας, όπως : Κοινωνική Υπηρεσία, Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Βρεφικούς-Παιδικούς Σταθμούς.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Κέντρων Κοινότητας εντάσσεται στο συνολικότερο στρατηγικό σχέδιο συντονισμού κοινωνικής ένταξης και ενίσχυσης του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

kk