Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας

11/07/2017 09:36  -  1 αναγνώσεις

Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας

<ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ>

Ταχ. Δ/νση: Π. ΒΑΡΟΛΟΜΑΙΟΥ 9   

Ταχ. Κώδικας: 72300                                                 <ΣΗΤΕΙΑ>, <6-7-2017>

Πληροφορίες: ΚΟΛΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ                         Αρ.Πρ.: 3245

Τηλέφωνο: 2843028013

Fax: 2843028013

Email: kentrokinotitas@sitia.gr

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

του Κέντρου Κοινότητας Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002485

Σύμφωνα με την Α.Π 2240/11-4-17 . Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ», ορίζεται ως

ημερομηνία ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, η

2/5/2017.

Κατά την ημερομηνία αυτή, πιστοποιείται ότι πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου:

Πρόσληψη των στελεχών σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης

Παραχώρηση χρήσης ή συστέγασης του χώρου ή ενοικίασης αυτού (για την περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ιδιόκτητος)

Ολοκλήρωση διαμόρφωσης του χώρου και εγκατάστασης του προβλεπόμενου εξοπλισμού (ή υπολειπόμενων ενεργειών)

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην πρόσκληση, την πρόταση του Δικαιούχου και την Απόφαση Ένταξης

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ