ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

03/11/2022 15:03  -  1 αναγνώσεις

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Κ Ρ Η Τ Η Σ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
              ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                          Ηράκλειο, 03 Νοεμβρίου 2022

 

                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών, τις τρέχουσες κλιματικές συνθήκες οι οποίες διατηρούν την εδαφική υγρασία σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς επίσης ότι τις επόμενες μέρες (σύμφωνα με την ΕΜΥ) αναμένονται σημαντικά ύψη βροχής στο νησί μας, η αρδευτική περίοδος 2022 σε όλες τις Π.Ε. Κρήτης ολοκληρώνεται.

Με γνώμονα τη διασφάλιση της βέλτιστης παραγωγής αλλά και της επάρκειας νερού στο νησί μας, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου θα συνεχίσουν και την επόμενη αρδευτική περίοδο 2023 την έκδοση των εβδομαδιαίων αρδευτικών δελτίων σε όλες τις Π.Ε. της Κρήτης.