Κοινοποίηση του Δελτίου «ΕΧΘΡΟΙ και ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ του ΑΜΠΕΛΙΟΥ» του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

02/06/2020 09:22  -  1 αναγνώσεις

     Κοινοποίηση του Δελτίου «ΕΧΘΡΟΙ και ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ του ΑΜΠΕΛΙΟΥ» του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. 

Αρχεία