Ανακύκλωση στους Μπλε Κάδους του Δήμου Σητείας

19/05/2016 15:24  -  292 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Με αφορμή την επαναλειτουργία του Κέντρου Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου καλούμε τους δημότες να συνεχίσουν την προσπάθεια ανακύκλωσης με την διαλογή και τοποθέτηση των αποβλήτων συσκευασίας στους μπλε κάδους του Δήμου μας. Με τη δική σας συμβολή, ο Δήμος μας κατά το προηγούμενο  έτος (2015) μετέφερε στο ΚΔΑΥ προς ανακύκλωση περίπου 270 τόνους υλικών, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχει συλλέξει ποτέ ο Δήμος Σητείας.  

Με δεδομένο ότι η συνολική ποσότητα αστικών αποβλήτων είναι της τάξης των 10.000 τόνων ετησίως, εκ των οποίων τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας αποτελούν περίπου το 20% εξ αυτών, προκύπτει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο αύξησης της ποσότητας των συλλεγόμενων αποβλήτων συσκευασίας. Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους πολίτες σε μια προσπάθεια διαχωρισμού των υλικών συσκευασίας από τα υπόλοιπα απόβλητα ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή ανακύκλωση.

Θα πρέπει να τονίσουμε όμως ότι στους μπλε κάδους δε θα πρέπει να απορρίπτονται απόβλητα όπως χόρτα, κλαδιά, βρώμικα χαρτιά και κυρίως υπολείμματα τροφίμων και φαγητών (οργανικά απόβλητα). Η παρουσία  οργανικών αποβλήτων στους μπλε κάδους έχει ως συνέπεια μεγάλο ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών να επιβαρύνονται από μικροβιακό φορτίο καθιστώντας τα υλικά αυτά ακατάλληλα προς ανακύκλωση στο ΚΔΑΥ με συνέπεια να καταστρέφεται η συνολική προσπάθεια ανακύκλωσης. Επιπροσθέτως και δεδομένου ότι τα απόβλητα στο μπλε κάδο διαλέγονται χειρωνακτικά από τους εργαζόμενους στο ΚΔΑΥ, η καθαρότητα των ανακυκλώσιμων υλικών αναδεικνύει τον σεβασμό μας στην ανθρώπινη υγεία και την περιβαλλοντική μας ευαισθησία.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τους ορθούς τρόπους ανακύκλωσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας στην ενότητα Περιβάλλον & Ανακύκλωση (www.sitia.gr)