ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

06/05/2016 07:55  -  252 αναγνώσεις

Ιεράρχηση πρακτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων

 Με την υιοθέτηση  των καλών πρακτικών διαχείρισης συμβάλουμε:

  •  Στη μείωση της ποσότητας και του κόστους ταφής των οικιακών αποβλήτων τα οποία οδηγούνται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής.
  •  Στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης στο Δήμο μας.
  •  Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες.
  •  Στον πολιτισμό, και στη δημιουργία μιας έμπρακτης περιβαλλοντικής συνείδησης.