27-1-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

27/01/2017 15:00  -  58 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                            

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 31 Ιανουαρίου   2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:30, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

 

1. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016 και υποβολής της  στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

2. Γνωμοδότηση περί κοπής ή μη δένδρων σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου Σητείας

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ