22/5/2015 Καθαρισμός βλάστησης για πρόληψη έναρξης και διάδοσης πυρκαγιών σε δύσβατα σημεία

22/05/2015 10:48  -  139 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Σητεία:  22/5/2015                 

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                   

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                                     Αρ.Πρωτ.  2609

Ταχ.Δ/νση  : Π. Βαρθολομαίου 9                                                                      

Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο   : 2843340518                                                   

FAX        :     2843029243                                                          

E-mail     :    xiradaki@sitia.gr                                         

Portal      :    www.sitia.gr        

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη                                                      

                                                                     

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για την εργασία « Καθαρισμός βλάστησης για πρόληψη έναρξης και διάδοσης πυρκαγιών σε δύσβατα σημεία»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο  την εργασία «Καθαρισμός βλάστησης για πρόληψη έναρξης και διάδοσης πυρκαγιών σε δύσβατα σημεία», σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη εργασία  είναι 9.999,90 € με ΦΠΑ 23%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη σχετική τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ,από τα γραφεία του Δήμου Σητείας, Βαρθολομαίου 9-Σητεία, τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών.

Η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προσφοράς της τεχνικής έκθεσης ή κάθε ομάδας.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 27  Μαίου 2015 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, υπ΄όψιν της αρμόδιας υπαλλήλου κας Κουμεντάκη.

 

 

                                                                       Ο Δήμαρχος

                                                              Θεόδωρος Πατεράκης