ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΟΥΔΟΥΡΑ

26/01/2018 09:04  -  1 αναγνώσεις

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                     

              ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                   Σητεία : 26-1-2018

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

             ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

    Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                   Αριθμ. απόφασης : 105                          

    Τ.Κ.    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                                                        Αριθμ. Πρωτ. :   365      

    Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική

    Τηλέφωνο : 28433 40501,543                                           

     F A X    :        28430 24584                                                    

     E- mail : info@sitia.gr                           

                                               

             

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος  Σητείας

 

`Εχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις των άρθρων  1, 58,  και  94 παρ.4, εδαφ. 27  για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων του Ν. 3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την με αριθμ. Πρωτ. 551/26-1-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου για αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων Σχολείων λόγω θυελλωδών ανέμων προς αποφυγή ατυχημάτων.
  3. Τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες  που επικρατούν  στη περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Τριάδας του Δήμου μας, λόγω  έντονων καιρικών φαινομένων και την ανάγκη  διακοπής των μαθημάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

   Την αναστολή λειτουργίας για μία ημέρα, την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, των Σχολείων στο Γούδουρα του Δήμου Σητείας, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, και συγκεκριμένα θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή, για την ασφάλεια των μαθητών,  προς αποφυγή ατυχημάτων.

 

1.   Νηπιαγωγείο Γούδουρα

2.   Δημοτικό  Σχολείο Γούδουρα

 

    Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Λασιθίου και στους Διευθυντές των παραπάνω σχολικών μονάδων.

                          

                                                                             

 

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ