15/12/2014 Ανάθεση προμήθειας υλικών εορταστικού στολισμού

18/12/2014 10:22  -  319 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σητεία:  9/12/2014                                                                                 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                   

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                  Αρ.Πρωτ.  7317

Ταχ.Δ/νση  : Π. Βαρθολομαίου 9                                                                      

Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο   : 2843340516                                                   

FAX        :     2843029243                                                          

E-mail     :    info@sitia.gr                                         

Portal      :    www.sitia.gr        

Πληροφορίες : ΚΟΥΡΤΖΗ ΡΟΔΑΝΘΗ                                                      

                                                                     

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: < Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Υλικά Εορταστικού Στολισμού  >

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο  την Προμήθεια Υλικά Εορταστικού Στολισμού   όπως αναλυτικά περιγράφονται  στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  274/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη σχετική τεχνική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου

ΟΜΑΔΑ Α

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

Α1

ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΔΙΚΑΝΑΛΗ ΠΡΑΣΙΝΗ

ΜΕΤΡ.

350

1,909

668,00

Α2

ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΔΙΚΑΝΑΛΗ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ

ΜΕΤΡ

550

1,909€

1.049,95 €

Α3

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ

ΤΕΜ..

100

5,880

588,00 €

Α4

ΝΥΛ 2Χ1,5

ΜΕΤΡ.

400

0,520 €

208,00 €

Α5

ΛΑΜΠΑΚΙΑ Ε14 ΔΙΑΦΑΝΑ3w

ΤΕΜ.

500

0,24 €

120,00 €

Α6

ΑΣΤΕΡΙ ΔΙΠΛΟ ΔΙΑΦ.3μ. 27-001270

ΤΕΜ.

1

15,04

15,040 €

Α7

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 3μ.

ΤΕΜ.

6

15,040 €

90,240 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

 

 

 

 

2.739,23€

 

 

Β8

ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ 2.40Χ1,80

ΤΕΜ.

1

572,81 €

572,81 €

Β9

ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ 3.0Χ2.80

ΤΕΜ.

1

747,96

747,96  

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 


1.320,77 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΦΠΑ23%

933,80

 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ

4.993,80 €

   
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη σχετική τεχνική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών από τα γραφεία του Δήμου Σητείας, Βαρθολομαίου 9-Σητεία, τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών.

Η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προσφοράς των ειδών της τεχνικής έκθεσης ή κάθε ομάδας

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή  12 Δεκεμβρίου  2014 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, υπ΄όψιν της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί προς το Δήμαρχο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

                                                                          Ο Δήμαρχος

                                                                  Θεόδωρος Πατεράκης