22-01-2015Ορισμός υπαλλήλων για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, ορισμός συντονιστών υπαλλήλων

22/01/2015 14:36  -  620 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      

            ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

     ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

        Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                            Σητεία : 21-1-2015

         72300  ΣΗΤΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική

Τηλέφωνο : 28433 / 40501, 40543                                                                           Αριθμ. Αποφ : 49

 Fax           :  28430 – 24584                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 221

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλων για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, ορισμός συντονιστών υπαλλήλων»                                                                                      

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας

`Εχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρων 58 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις  του Π.Δ. 26/2012  (ΦΕΚ 57/Α΄) « κωδικοποίηση  «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
 3. Τις διατάξεις  του Π.Δ. 173/31-12-2014 (ΦΕΚ 277 Α’/2014) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής».
 4. Τις με αριθμ. 2563/9-1-2015 και 2559/9-1-2015  αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας.
 5. Την αριθ. οικ. 747/14-1-2015 Κ.Υ.Α. “Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 (ΦΕΚ 76/17-01-2015τ. Β΄) .
 6. Το με αριθμ. Πρωτ. 8873/21-1-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με θέμα «Αγγελιοφόροι Δήμων».
 7. Την ανάγκη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Σητείας. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α.   ΟΡΙΖΟΥΜΕ  τους παρακάτω υπαλλήλους  του Δήμου μας ως υπεύθυνους για το συντονισμό των υπαλλήλων – αγγελιοφόρων και για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 :

1. Οικονομάκη Μιχαήλ του Φωτίου, τηλέφωνο υπηρεσίας:  28433/ 40501, 40546

Κινητό :   6944831802

2.  Σαββιδάκης Νικόλαος του Γεωργίου, τηλέφωνο υπηρεσίας:28433/40501,40522 Κινητό :   6945496472

3.  Κολυδάκη Γεώργιο του Μιχαήλ, τηλέφωνο υπηρεσίας:  28433/40501, 40532

Κινητό :   6972215892

 

Β.  ΟΡΙΖΟΥΜΕ  τους υπαλλήλους του Δήμου Σητείας, οι οποίοι την  25η Ιανουαρίου 2015 ημέρα διενέργειας των γενικών βουλευτικών εκλογών θα τεθούν  στη διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων ως υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων  των εκλογικών τμημάτων του Δήμου μας και ως κατωτέρω :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  /ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

115 & 116

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  6973436935

117&118

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6974032219

119& 120

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6974888467

121

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6972302072

122

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

6970407484

123 &124

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΣΠΡΟΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6959786308

125 & 126

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6971795081

127

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6976699471

128

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6973330336

129

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6943472435

130

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6938895204

131

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΩΝ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6976224653

132

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΣΤΡΟΥ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6977981819

133

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΩΝΙΑΣ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6930433007

134

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

6940530311

135

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

6976699474

136 & 137

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6945465507

138

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΑΙΣΣΟΥ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6949335509

139

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6947400996

140 & 141

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ

ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6948646500

142

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6976699488

143

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6972876312

144

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ

ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

6944365285

145

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΜΕΖΙΟΥ

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6932316990

146

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΙΝΩΝ

ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6973798275

147

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ

ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6982483097

148

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΥΚΩΝ

ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6942601193

149

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

ΚΑΡΙΧΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6979791908

150, 151,152

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

6973738948 -2843061009

153 & 154

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΕΠ ΖΑΚΡΟΥ & ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΡΟΥ

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6989447421

155

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΟΥ

ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6936868418

156 & 157

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΗΡΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΗΣ

ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6974808175

158 & 159

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ

ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6974593232

160 & 162

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ

& ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΔΡΑ

ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

6972095955

161

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ

ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6945906743

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ :                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 • Γραφείο Δημάρχου                        
 • Διευθύνσεις Δήμου                                     ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • Αυτοτελή Τμήματα
 • Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

·     Οριζόμενους υπαλλήλους (με αποδεικτικό επίδοσης)