19-2-2015.Αναστολή λειτουργίας σχολείων Δήμου Σητείας στις 19 Φεβρουαρίου λόγω κακοκαιρίας.

19/02/2015 11:34  -  364 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    

  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                            Σητεία : 19-2-2015          

    ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                        Αριθμ. απόφασης :  186                          

  Τ.Κ.    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                                        Αριθμ. Πρωτ. :  619 

 Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική

 Τηλέφωνο : 28433 40540,543                                           

     F A X    :        28430 24584                                                    

     E- mail : info@sitia.gr                           

                                                 

               

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος  Σητείας

`Εχοντας υπόψη :

1.    Τις διατάξεις των άρθρων  1, 58,  και  94 παρ.4, εδαφ. 27  για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων του Ν. 3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες  που επικρατούν  σήμερα στο Δήμο μας  λόγω  χιονόπτωσης και την ανάγκη  διακοπής των μαθημάτων   σε συγκεκριμένα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 Την αναστολή λειτουργίας για μία ημέρα την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 των παρακάτω Σχολείων του Δήμου Σητείας, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, και συγκεκριμένα χιονόπτωσης  και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, για την ασφάλεια των μαθητών,  προς αποφυγή ατυχημάτων.

 

  1.    Νηπιαγωγείο Ζήρου
  2.    Δημοτικό  Σχολείο Αρμένων
  3.    Νηπιαγωγείο Γούδουρα
  4.    Δημοτικό  Σχολείο Γούδουρα
  5.    Νηπιαγωγείο Ζάκρου
  6.    Δημοτικό  Σχολείο Ζάκρου
  7.    Νηπιαγωγείο Σφάκας
  8.    Δημοτικό  Σχολείο Σφάκας
  9.     Γυμνάσιο Τουρλωτής

                10.  Γυμνάσιο Χανδρά

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Λασιθίου και στους Διευθυντές των παραπάνω σχολικών μονάδων.

                          

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ