Αναστολή λειτουργίας Σχολείων του Δήμου Σητείας λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

09/01/2017 14:46  -  70 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                      ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                            Σητεία : 9-1-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                       Αριθμ. απόφασης : 14

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                   Αριθμ. Πρωτ. : 60

Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                           

Τ.Κ.    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                                                               

Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική

Τηλέφωνο : 28433 40501,543                                           

F A X    :   28430 24584                                                    

E- mail : info@sitia.gr                                                           

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος  Σητείας

`Εχοντας υπόψη :

1.    Τις διατάξεις των άρθρων  1, 58,  και  94 παρ.4, εδαφ. 27  για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων του Ν. 3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.  Τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες  που επικρατούν  στη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης  του Δήμου μας, λόγω  χιονόπτωσης και την ανάγκη  διακοπής των μαθημάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

   Την αναστολή λειτουργίας για μία ακόμα ημέρα την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 των παρακάτω Σχολείων του Δήμου Σητείας, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, και συγκεκριμένα χιονόπτωση και ολισθηρότητα του οδοστρώματος, για την ασφάλεια των μαθητών,  προς αποφυγή ατυχημάτων.

 

1.   Νηπιαγωγείο Ζήρου

2.   Δημοτικό  Σχολείο Αρμένων

3.   Γυμνάσιο Χανδρά

   Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Λασιθίου και στους Διευθυντές των παραπάνω σχολικών μονάδων.

        

                                                               

 

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ