29.12.2014. Ανάθεση 5νθήμερου ταξιδιού στην Ιταλία για 2 άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα έργου του προγράμματος ΄΄Δια Βίου Μάθηση – εκπαιδευτικές συμπράξεις Crundtvig΄΄ με τίτλο ΄΄ Long life learning, a key to employability for the disadvantaged΄

29/12/2014 08:53  -  424 αναγνώσεις

 

                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σητεία 24/12/2014
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ ΣΗ Τ Ε Ι Α Σ                                       Αρ.Αποφ.:1947


Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης , έχοντας λάβει υπόψη:
1) Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 Ν. 3731/2008- εγκύκλιος με αριθ. 5 του Υπουργείου Εσωτερικών
3) Την 605/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση.
4) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών με την αριθ. 1452 / 03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου
5) Την αναγκαιότητα της εκτέλεσης του ταξιδιού – κινητικότητα (3 από τις 12 εγκεκριμένες, έχουν πραγματοποιηθεί 3 )
6) Την σύμβαση με αριθμό 2013-1-RO1-GRU06-29564 4, μεταξύ Δήμου Σητείας και Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Την ανάθεση του 5 ήμερου ταξιδιού στην Ιταλία (Κατάνια –Σικελία), από 26/01 – 30/01/2015 για 2 άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα έργου του προγράμματος ΄΄Δια Βίου Μάθηση – εκπαιδευτικές συμπράξεις Crundtvig΄΄ με τίτλο ΄΄ Long life learning, a key to employability for the disadvantaged΄, όπως αναφέρονται στην προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου:Porto Bellis Travel


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ


1) Μεταφορά τρανσφερ- Σητεία – Ηράκλειο – Σητεία .
2) Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines, Ηράκλειο – Αθήνα - Ηράκλειο και με Alitalia, Αθήνα – Ρώμη –Κατάνια - Ρώμη – Αθήνα
3) 4 διανυκτερεύσεις σε τρία μονόκλινα δωμάτια με πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά στο Ξενοδοχείο (Katanepalace hotel)
4) Ταξιδιωτική Ασφάλεια


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:(€ 1.165,00 X 2 ATOMA = 2.330,00 Ευρώ)


Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω υπηρεσίας θα γίνει από την πίστωση του εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 προερχόμενη από πιστώσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).


Ο Δήμαρχος Σητείας


Θεόδωρος Πατεράκης