28/1/2011. Απόφαση 86. Ανάθεση στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων έκδοσης και υπογραφής εγγράφων

31/01/2011 13:57  -  844 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ  :  Ανάθεση στους  Προέδρους και Εκπροσώπους των  Τοπικών Κοινοτήτων   έκδοσης  και υπογραφής εγγράφων 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης

 

            Έχοντας υπόψη :

1.        Τις διατάξεις του άρθρου 88 «Εξουσιοδότηση υπογραφών» Ν..3463/06 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Φεκ α/114/2006

2.        Την αριθμ.153/2010 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι  Πρόεδροι των Συμβουλίων και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών κοινοτήτων

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την ανάθεση στους  Προέδρους και Εκπροσώπους των  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σητείας την έκδοση  και υπογραφή των παρακάτω εγγράφων:

Þ                         Βεβαιώσεις, ειδοποιήσεις και έγγραφα υπηρεσιακού εν γένει χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία της Τοπικής Κοινότητας εκτός αυτών που απαιτούν έκφραση γνώμης από το Δήμαρχο.

Þ                         Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας για την Τοπική Κοινότητα. Ειδικά για τις Τοπικές  Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης απαραίτητα σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Þ                         Θεωρήσεις γνησίου υπογραφής.

Þ                         Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων

Þ                         Βεβαιώσεις κατοχής ζώων.

Þ                         Βεβαιώσεις παραγωγού - καλλιεργητή αγροτικών προϊόντων, για το είδος την έκταση και την τοποθεσία της καλλιέργειας όπως αυτά προκύπτουν από επίσημα στοιχεία (τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια κ.λ.π.)

Þ                         Βεβαιώσεις για κατά κύριο επάγγελμα αγρότη). Σε συνεννόηση με τους κατά τόπους Ανταποκριτές Ο.Γ.Α

Þ                         Βεβαιώσεις για άρδευση ή όχι κτήματος.

Þ                         Πιστοποιητικά για αγροτική άδεια στρατιώτη.

Þ                        Πιστοποιητικά για απόσταξη στέμφυλων .

Þ                        Άδειες ταφής όταν παρίσταται ανάγκη, με την υποχρέωση ενημέρωσης την αμέσως επόμενη ημέρα του αρμοδίου Ληξιάρχου για τις παραπέρα ενέργειες 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή

                                                                                                Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                                                Θεόδωρος Πατεράκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και

ΕκπροσώπουςΤοπικών Κοινοτήτων 

1

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ

  Σταυρακάκης Νεκτάριος

2

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Παπαδάκης Νικόλαος               

3

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΙΔΙΩΝ

  Καβαλαράκης Μιχαήλ               

4

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ

  Ζερβάκης Κων/νος

5

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

  Ρεμπελάκης Κων/νος

6

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ

  Μαθιουδάκης Εμμανουήλ              

7

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΡΟΥ

  Κεκερίδης Κων/νος

8

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΗΡΟΥ

  Θεοδωράκη Μαρία               

9

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΔΙΟΥ

  Μοσχάκης Ευάγγελος                 

10

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ

  Τσαντάκης Εμμανουήλ

11

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΩΝ

  Καναβάκης Φραγκίσκος               

12

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΤΡΟΥ

  Σακκαδονικολάκης Αλέξανδρος                

13

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΙΑΣ

  Ζερβός Πολυχρόνης

14

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ.ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ

  Βασιλάκης Ιωάννης

15

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

  Ζερβουδάκης Νικόλαος

16

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

  Αγγελετόπουλος Δημήτρης

17

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ

  Δασκαλάκης Εμμανουήλ

18

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

  Γεροβασίλη Μαρία

19

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΙΣΣΟΥ

  Κασσωτάκης Χριστόδουλος

20

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ρ.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  Τζανάκης Εμμανουήλ

21

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΗΣ

  Λογκάκης Εμμανουήλ

22

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

  Πηδηκτάκης Νικόλαος

23

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΑΣ

  Ζερβάκης Βασίλης

24

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ

  Τσαγκαράκης Νικόλαος

25

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΜΕΖΙΟΥ

  Χρυσουλάκης Ιωάννης

26

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΔΡΑ

  Χρυσουλάκης Εμμανουήλ