23-2-2016.Απόφαση Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

23/02/2016 12:12  -  219 αναγνώσεις

Δείτε παρακάτω σε συνημμένο αρχείο την με αρ. 150 απόφαση δημάρχου Σητείας.