Ορισμός Διαχειριστή Χρηστών Φορέα ο οποίος θα διαχειρίζεται τους χρήστες του ΠΣ ΟΠΣΑΑ

22/07/2016 10:49  -  145 αναγνώσεις

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Διαχειριστή Χρηστών Φορέα ο οποίος θα διαχειρίζεται τους χρήστες του ΠΣ ΟΠΣΑΑ για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020