Απόφαση Δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προμήθεας φυτοπαθολογικού υλικού

10/10/2017 13:55  -  1 αναγνώσεις

Απόφασης Δημάρχου  για την έγκριση των προδιαγραφών της

«Προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους»