25-10-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

01/11/2019 14:39  -  1 αναγνώσεις

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους»